Space Week founders (1980)مجمع هفته جهانی فضا در سال 1980 فعالیت خود را برای ترویج «هفته فضا» که در آن زمان به مناسبت اولین فرود روی ماه جشن گرفته می شد، آغاز کرد. در آن سال اِرنی هیلج، تروی ولچ، دیوید کوچ و دنیس استون اولین جشن را در هوستون برگزار کردند.

آنها در سال 1981 «مرکز ملی هفته فضا» را پایه گذاری نمودند تا جشنی در سطح ملی در آمریکا برگزار کنند. در سال 1999 که مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد هفته فضا در روزهای 4 تا 10 اکتبر جشن گرفته می شود، این مرکز در بیش از 19 کشور گسترش پیدا کرده بود. از آن زمان تاکنون مجمع هفته جهانی فضا از سوی سازمان ملل مسئولیت برگزاری این رویداد را بر عهده گرفته است.

اولین جشن هفته جهانی فضا که از سوی سازمان ملل متحد اعلام شد، در سال 2000 برگزار شد. مجمع هفته جهانی فضا از سوی یک تیم اختصاصی متشکل از مدیران و داوطلبان هدایت میشود که به نوبه خود وظیفه هماهنگ کردن شبکه ای بزرگ از داوطلبان در سرتاسر دنیا را بر عهده دارند.

این انجمن همچنین یک ناظر ثابت در کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو دارد و هر سال گزارش رویدادهای برگزار شده در هفته جهانی فضا را به این کمیته ارائه می کند. هیات رئیسه انجمن هفته جهانی فضا هر سال یک موضوع را برای تاکید بر یکی از جنبه های جالب توجه و مهم فضایی انتخاب میکند. موضوع انتخاب شده به برگزارکنندگان در زمینه انتخاب نوع و زمینه برنامه هایشان کمک کرده و آنها از این موضوع در تبلیغات و برنامه هایشان استفاده می کنند.

World Space Week history timeline


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/wspaceweek/public_html/wp-includes/functions.php on line 4673